Cộng đồng poker non trẻ tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, một phần do luật pháp đã được nới lỏng hơn, và đồng thời nhờ vào những đóng góp nhiệt huyết của người chơi trong nước. Somuchpoker đã quyết định trao đổi về vấn đề này với một trong số họ – Anh Julien Tran, nhà đồng sáng lập Poker