Cách chơi Poker các loại bài tại Preflop​Trong phần này ta sẽ bàn về việc chọn lựa các kiểu hand sẽ chơi tại preflop, đây không phải là câu hỏi đơn giản bởi bài của bạn sẽ dựa theo stack, hình ảnh trong bàn chơi, vị trí tại bàn chơi và những người chơi còn