Có ba chỉ số chính để bạn có thể phác thảo sơ bộ cách chơi của đối thủ. Đó là: 1. Voluntarily Put Money In The Pot Percentage 2. Preflop Raise Percentage 3. Aggression Factor Hai chỉ số đầu tiên chỉ dùng cho pre-flop, trong khi chỉ số thứ ba cho bạn biết mức độ