Poker là bộ môn về xác Suất và tâm lý học. Để học cách chơi Poker giỏi, hôm nay chúng ta cùng điểm qua một phần rất nhỏ về Xác Suất khi chơi bài poker. Sau bài học này bạn sẽ có những cơ sở căn bản để hiểu những điều như sao cả ngày ngồi không