Endorphins gambling

 1. Which Online Casino Offers Shamans Dream: Even with Durants big performances, Texas struggled to remain in the top 25.
 2. Fire And Roses Joker Casino Payout Percentages - Bankroll management and knowing your limits is very important when playing casino.
 3. What Rewards Are Available In Big Football Bonus: This feature helps you get used to navigating your way around the site while trying out a few games and find those you might like to play for real.

Blackjack stand on soft 17

Which Sites Have Betting Options For The Big Bamboo Game
As the number of pokies in the portfolio of software providers increased, so did the hard drive storage space required for them.
What Is Lucky Lady's Charm Deluxe Game Volatility And How Does It Affect Your Chances Of Winning
The attractive animation and epic wilderness theme also make this game a fun place to hang out.
Experts create reviews of online casinos in order to make it easier for players to choose and protect them from fraud.

The best playtech cryptocurrency casinos

The Most Popular Online Casinos To Play Monopoly Big Baller
Ideally, there shouldnt be any extra charges for using any particular payment method.
What Are The Most Popular Strategies For Playing Monkey Bonanza
We here at BonusFinder only list the most trusted US online casinos that are licensed by recognized state gaming authorities.
How Often Does The Bonus Bet Pay In Monopoly Big Baller

Cách chơi Preflop trong Nolimit Hold’em Poker

Tất cả người chơi Poker giỏi đều phải biết cách chơi PreFlop vì đây là cách chơi dễ dàng nhất trong Poker. Trong bài viết này các bạn sẽ biết cách:

 • Xác định vị trí trong bàn chơi.
 • Những Hand nào có thể chơi.
 • Bạn nên làm gì.
Lựa chọn đúng bài khi bắt đầu chơi quyết định 50% thành công trong Poker. Bạn chọn đúng bài bạn sẽ tránh được những tình huống nhạy cảm trong những vòng đấu sau, đồng thời bạn cũng biết được mình có đang cầm được bài tốt nhất hay không.
Trong bài viết này bạn cũng sẽ nắm được Những bài nào có thể chơi, tại sao và làm thế nào để tối đa lợi nhuận với chúng.
Chúng tôi có cung cấp Starting Hand Chart giúp các bạn dễ đọc và hiểu hơn. Download tại đây Starting Hand Chart Poker
 Trước tiên chúng ta bắt đầu với Vị trí trong bàn chơi

Bạn đang đứng ở vị trí nào trong bàn chơi ?

Chi tiết bạn có thể xem tại bài viết này Xác định vị trí trong bàn Poker . Ở đây tôi sẽ tóm lược lại.

Trong 1 bàn Poker 10 người sẽ có các vị trí như bên dưới. Bao gồm 2 Late (BU và CO), 3 Mid (MP1 – 3), 3 Early (UTG 1-3), 2 Blinds (SB và BB).

button vgray 2 Dealer
2 Late positions – cuối bàn
3 Middle Positions – giữa bàn
3 Early positions – đầu bàn
2 Blind positions – 2 vị trí phải trả gà
Bạn có thể rê chuột để biết vị trí trong bàn chơi..

Nếu trong bàn chơi có 9 người hoặc 6 người thì sao?

Bàn tiêu chuẩn có 10 người, nếu chỉ có 9 người chơi sẽ giảm đi 1 vị trí trong Early, nếu chỉ có 7 người sẽ không còn vị trí Early (lúc này Early sẽ trùng luôn với MP). Nếu chỉ có 6 người chơi sẽ giảm đi vị trí MP.

Starting Hand: Nên bắt đầu chơi với bài nào ?

Bảng Starting Hand bao gồm:

 • Bài của bạn.
 • Vị trí của bạn.
 • Hành động của người chơi trước.
 • Bạn nên làm gì.
Quy tắc theo bảng dưới trên rất đơn giản.
 • Bạn sở hữu Premium hand (AA,KK,QQ,AK) bạn có thể raise ở bất kỳ vị trí nào.
 • Bạn ở Early bạn chỉ chơi 6 Hand  khởi đầu cực mạnh (AA,KK,QQ,AK,JJ,TT) vì bạn là người đầu tiên tham gia vào Pot.
 • Khi ở Mid bạn có thể chơi rộng hơn 1 chút với những đôi thấp từ 22-TT.
 • Khi bạn ở Late bạn là những người cuối cùng tham gia vào bàn chơi nên bạn có thể chơi với Hand Range khá rộng như những quân bài đồng chất (tạo đồng chất), có liên kết (tạo sảnh) .
Bài của bạn Hành động trước Early Pos. Middle Pos. Late Pos. Blinds
Đôi lớn
Tất cả Fold Raise
AA, KK, QQ Có người Call Raise
1 người raise Raise
Đôi trung bình
Tất cả Fold Raise
JJ, TT Players called Raise
1 người raise Call20
Đôi thấp
99, 88, 77, Tất cả Fold Fold Call Raise Call
66, 55, 44, Có người Call Fold Call
33, 22 1 người raise Call20
Bài của bạn Hành động trước đó Early Pos. Middle Pos. Late Pos. Blinds
Át cao (s có nghĩa cùng chất, o có nghĩa khác chất)
Tất cả Fold Raise
AKo, AKs Có người Call Raise
1 người raise Raise
Át trung (s có nghĩa cùng chất, o có nghĩa khác chất)
AQo, AQs Tất cả Fold Fold Raise
AJs, AJo Players called Fold Raise Call
ATs, ATo 1 người raise Fold
Át đồng chất với bài thấp
A9s, A8s, A7s, Tất cả Fold Fold Raise
A6s, A5s, A4s, Có người Call Fold Call
A3s, A2s 1 người raise Fold
Bài của bạn Hành động trước Early Pos. Middle Pos. Late Pos. Blinds
Bài đồng chất
KQs, KJs, KTs, Tất cả Fold Fold Raise
QJs, QTs, Có người Call Fold Call
JTs 1 người raise Fold
Bài khác chất
KQo, KJo, KTo, Tất cả Fold Fold Raise
QJo, QTo, Có người Call Fold Call
JTo 1 người raise Fold
Bài đồng chất liên tiếp
T9s, 98s, Tất cả Fold Fold Raise Fold
87s, 76s, Có người Call Fold Call
65s, 54s 1 người raise Fold
Bài của bạn Hành động trước Early Pos. Middle Pos. Late Pos. Blinds
Tất cả những bài không có ở bên trên
Tất cả Fold Fold
Tất cả bài khác Có người Call Fold
1 người raise Fold

Lưu ý cho người chơi mới:

 • Call20: với 1 đôi nhỏ, xác suất bạn hit set trong Flop là 12%. Nhưng nếu có nó sẽ là 1 hand rất mạnh (đọc thêm tại Chơi small pair poker ) vì thế khi bạn hit bạn phải khiến đối thủ trả giá nhiều nhất có thể. Bạn chỉ call nếu số chip còn lại của anh ta lớn hơn 20 lần số chip anh ta Raise. Nó sẽ có lợi cho bạn về lâu dài.
 • Bạn không nên chơi bất cứ hand nào nằm ngoài những hand được ghi bên trên.
 • Chơi lớn, chơi gây sự khi bạn có được vị trí tốt.
 • Fold ngay lập tức nếu bị Reraise trong khi bạn không có Premium Hand (AA-QQ,AK).

Follow by Email
Twitter