Paws of fury slots

  1. Fluffy Favourites Casino Game Loyalty Points: Nevertheless, the overall gaming experience was positive, and the enchanting tunes and sound effects only enhanced this feeling.
  2. What Happens When You Win Big In Gorilla Kingdom Game - One of the most important aspects to consider when choosing an online payment method is security.
  3. Spin Spin Sugar - A Casino Game That Offers Great Chances To Win: Furthermore, since your personal information isnt revealed to the online casino or any third party group, you can be sure that Citadel is very safe to use.

Tips for playing blackjack at home

What Is The Difference Between Playing Roberto Carlos Sporting Legends Online And In A Land-Based Casino
Blue Gem Gaming pokies - advantages and disadvantages point out the fact that this slot machine game is purely based on luck rather than strategy or technique.
Can I Play Roberto Carlos Sporting Legends At A Danish Mobile Casino
Here too you have a wide selection of progressive jackpots to win.
Experienced players have probably guessed by now that we are talking about tournaments and player lotteries.

Muster slot game

Are There Any Loyalty Rewards For Playing Starburst
The Trollpot 5000 slot is going to be the first classic slot developed by NetEnt with three jackpots available.
No Deposit Bonuses For Jane Hunter And The Mask Of Montezuma
Spin Games create products for both land-based and online markets, with a focus on games, platform technology, on-property mobile and gaming entertainment.
What Are The Customer Support Options Available For The American Gold Fever Game

Hand Ranges là gì?

Hand Ranges hay gọi ngắn gọn là Ranges là tập hợp những Bộ bài người chơi có thể có.

Trong Poker ta không thể nào đoán được chính xác được trong tay đối thủ đang nắm cụ thể 2 lá bài nào mà chỉ có thể đoán có thể họ đang cầm những Lá bài nào và loại trừ dần theo các vòng chơi Flop, Turn, River.

Những ký hiệu hay sử dụng trong Ranges
Loại Bài Ví dụ Cách ghi chú
Bất kỳ đôi nào 22, 33, 44, …, AA 22+
Một chuỗi các đôi liên tiếp 44, 55, 66, 77 77-44
Chuỗi đồng chất có 2 quân bài liên tiếp (suited connector) liên tiếp 65s, 76s, 87s, 98s,
T9s, JTs, QJs, KQs, AKs
65s+
Một chuỗi hand đồng chất 74s, 75s, 76s 74s+
Tất cả bài có chứa A A2s, …, AKs + A2o, …, AKo A2+
Tất cả bài đồng chất có A A2s, …, AKs A2s+
Tất cả các bài có K và không đồng chất K2o, K3o, …, KQo, AKo AKo, K2o+
Chuỗi đồng chất liên tiếp cách nhau một quân bài 86s, 97s, T8s, J9s, QTs, KJs, AQs AQs-86s
x% Hand mạnh nhất 5% 88+, AJs+, KQs, AKo

Dưới đây là 1 số ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về Range.

Ví dụ 1:

Trong ván bài tại vòng Flopqsth2s và Range đối thủ của bạn bao gồm:  Top Pair, OESDs (open-ended straight draws) và A-high flush draws. Làm sao để xác định Range của anh ấy?

Đầu tiên  bạn cần viết ra các kết  hợp có thể  có:

Top pair: AQ, KQ, Q9-Q3, QJ (Q2 & QT có thể loại bởi đây là 2 đôi)
OESD: KJ, J9
Flush draw: As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs

Như vậy complete ranges của anh ta bao gồm: AQ, KQ, Q3-Q9, QJ, As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs, KJ, J9

ranges introduction 1 1

Ví dụ 2: Bạn chắc đã từng nghe một số  người chơi có kinh nghiệm trả lời 1 số câu hỏi như “Những bộ bài nào đối thủ sẽ CALL trong Flop này?” như bên dưới:

“Flop được  chia qh9d4c; Tôi bet lớn và anh ấy CALL. Anh ấy rất Passive vì thế anh ấy CALL với tất cả Set tại Flop. Tôi có thể loại trừ QQ,KK,AA vì anh ấy sẽ  Reraise Pre-Flop. Tôi từng thấy anh ta Call với TPGK. Ranges của anh ấy có thể bao gồm 2 pair với Q9, tôi loại 94 bởi hiếm khi anh ta Call PreFlop với bài này. Tôi cũng đoán rằng anh ta có thể  Call Flop với OESD. Cũng có khả năng anh ấy CALL với TT & JJ, không chắc chắn nhưng anh ấy có thể  Call ít nhất trong vòng Flop.“

Với việc ĐỌC (read) đối thủ như trên, chúng ta hiện có thể đưa ra Ranges tốt hơn:

Sets: 99, 44
Good top pairs:
AQ, KQ, QJ, QT
OESD:
JT
Top-Two pair:
Q9
Specific Hands:
JJ, TT

Kết hợp lại chúng ta có được Ranges hoàn thiện như sau: JJ-99, 44, AQ, KQ, Q9+, JT

ranges einführung 2

Với việc đọc được như trên bạn sẽ dễ dàng hơn để chơi tiếp trong vòng Turn và River.

Follow by Email
Twitter