Category: wpt ha noi

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐖𝐏𝐓 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦

Còn 1 Tháng nữa thôi sự kiện 𝐖𝐏𝐓 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ sẽ đến Việt Nam, tại Crown Poker Club, Hà Nội. Để các VĐV có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐖𝐏𝐓 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭
Follow by Email
Twitter